วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานมีอำนาจที่ดังนี้
1..................................
2.................................
3................................
4...............................
5...............................

ไม่มีความคิดเห็น: